Website
Open website

Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE)

De SSOE-expertisecentra bestaan uit scholen voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO), de Externe Dienstverlening (ED), het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant en het Arbeids Transitie Centrum (ATC). De drie scholen, de Antoon van Dijkschool in Helmond, de MBS Eindhoven en de Mytylschool Eindhoven, bieden onderwijs aan ruim 600 leerlingen.

Van A tot Z

Door de komst van een compleet vernieuwde huisstijl was een nieuwe website een logische stap voor SSOE. Vanaf de prille start zijn we betrokken geweest in dit traject. Door binnen een interactieve sessie wireframes te ontwikkelen met een kloppende strategie, lag een goed plan klaar voor ontwikkeling van de concepten. De concepten hebben we vervolgens uitgewerkt in een prototype, wat samen met het secretariaat is gevuld met de juiste content.

Door nauw samen te werken en te werken volgens een strakke planning kon het gehele traject gerealiseerd worden binnen 8 weken!

Voeden vanuit het intranet

Binnen het SSOE zijn meerdere websites actief voor de verschillende disciplines. Website welke gedeeltelijk een eigen verhaal vertellen, maar ook een overlap hebben in het aanbod van content. Door een intelligente koppeling te maken binnen het intranet worden de website automatisch gevoed met de overlappende content. Op deze manier hoeft het secretariaat de content maar op één locatie bij te houden. 

Deze manier van werken zorgt ervoor dat de content op alle websites actueel blijft, wat voor SSOE commercieel gezien van groot belang is!

Samenwerking

Binnen dit project hebben we nauw samengewerkt met communicatieadviseur Fieke Crooijmans en grafisch ontwerper Mark Zeilstra. Door het onderhouden van intensief contact onderling, zijn we in staat geweest om snel te schakelen en gebruik te maken van elkaars specialisme. We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking gezorgd heeft voor een goed eindproduct, waar onze klant SSOE het voordeel uit kan halen!