Algemene voorwaarden

Voorwaarden. Ook wij ontkomen er niet aan.

Wij hanteren de NLdigital voorwaarden (2020). 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Deze voorwaarden treft u hierbij aan: NLdigital voorwaarden 2020 (PDF)

NLdigital is de opvolger van de Nederland ICT Voorwaarden (2014) die voorheen gehanteerd werd.