AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). 

Hieronder vind je alle documentatie die wij hanteren rondom deze wetgeving.

Security policy

Afhankelijk van het type project en de gebruikte techniek hanteren wij verschillende security policies. Mocht je vragen hebben over welke policy voor jouw project van toepassing is, neem dan even contact met ons op.

Datalek protocol

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Wij hanteren het volgende protocol in geval van een datalek: