Werkwijze

Hoe wij werken

We werken graag transparant met onze opdrachtgevers samen. We doorlopen samen het traject en zorgen voor een eindproduct wat aansluit bij de wensen van onze opdrachtgever en gebouwd is volgens moderne technieken. Wij werken via een vijftal heldere stappen.

Kennismaking

Ieder traject start met een kennismaking waarin de opdracht globaal besproken wordt. Door onze ervaring kunnen wij direct inspelen op de initiele vraag, de mogelijke uitdagingen of aanvullende kansen die wij zien binnen het traject.

Na de kennismaking volgt een offerte of samenwerkingsdocument.

Inventarisatie

Voor de daadwerkelijke ontwikkeling plannen we een inventarisatie met de opdrachtgever om de eisen helder op papier te krijgen. Bij deze inventarisatie is onze development afdeling altijd betrokken, zodat we ook op dit vlak duidelijkheid verkrijgen.

Realisatie

Na de inventarisatie fase, starten we met de daadwerkelijke realisatie van het product. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze klant op basis van wekelijkse sprints. De sprints worden helder gedefinieerd en volledig transparant gemaakt richting onze opdrachtgever.

Oplevering

Het product wat tijdens de realisatie tot stand komt, wordt intern gecontroleerd en voorzien van de juiste afwerking om hoge kwaliteit te garanderen. Na de oplevering komt de realisatie beschikbaar op een testomgeving en bij akkoord zetten we dit op een gepland moment om naar de productieomgeving.

Evaluatie

We bespreken met onze opdrachtgever het gerealiseerde product en bekijken samen waar we verder kunnen verbeteren of door kunnen ontwikkelen.