BTW berekenen over verzend- of afhandelingskosten binnen Nederland

Veel klanten zijn in verwarring als het gaat om de vraag of het verplicht is BTW te berekenen over verzend- of afhandelingskosten via hun webshop bij bestellingen van Nederlandse klanten. Deze verwarring wordt deels veroorzaakt doordat er op internet webshops te vinden zijn die geen BTW over deze kosten berekenen.

Het niet berekenen van BTW over verzend- of afhandelingskosten is echter in strijd met de Nederlandse regelgeving. De Belastingdienst verwoordt dit als volgt;

“U berekent btw over het totaalbedrag dat u in rekening brengt. Het totaalbedrag is inclusief diverse kosten, zoals verzendkosten, reiskosten en telefoonkosten.”

U dient dus ook over de verzend- en afhandelingskosten BTW te berekenen. Voor de verzend- en afhandelingskosten geldt het hoge BTW-tarief van 21%.

Instellen verzendkosten Magento

Magento kan eenvoudig ingesteld worden om op de juiste manier om te gaan met verzendkosten en het berekenen van BTW. Hiervoor volg je de volgende stappen:

Instellen klasse en BTW regels

  • Ga binnen het Admin panel naar Verkoop, Belasting en Product Belasting Klassen
  • Klik op ‘Nieuwe Toevoegen’
  • Geef de nieuwe klasse een logische naam, bijvoorbeeld: Verzendkosten
  • Controleer bij Manage Belasting Tarieven of Nederland reeds is toegevoegd met het juiste BTW tarief (momenteel 21%). Is dit niet het geval, voeg deze dan toe.
  • Voeg bij Manage Belasting Regels een nieuwe BTW regel toe met als naam ‘Verzendkosten’
  • Klant BTW klasse ‘retail customer’, Product BTW klasse ‘Verzendkosten’ en Belastingniveau ‘Nederland’

Koppelen aan de webshop

  • Ga nu naar Systeem, Configuratie, Verkoop, Belasting (of BTW)
  • Stel de juiste Belastingklasse in, in dit geval: Verzendkosten
  • Bepaal bij de berekeningsinstellingen of je de verzenkosten inclusief- exclusief in wilt voeren in je Admin Panel.

Magento
BTW