Applicatie
Open website

HuizingHarvest

HuizingHarvest is een onderneming welke zich specialiseert in het internationaal uitwisselen van agrarische kennis. Bedrijven en kandidaten die behoefte hebben aan internationaal personeel en agrarische kennis komen bij HuizingHarvest uit als hun partner. Om deze agrarische kennis te delen heeft HuizingHarvest vaak specialisten of werknemers in het buitenland gestationeerd. Zowel de directie van HuizingHarvest als de klanten willen graag op de hoogte gebracht worden van de bevindingen van deze specialisten.

Winstbesparing

Door in nauwe samenwerking met HuizingHarvest te zoeken naar een juiste oplossing is een bedrijfsmatige applicatie ontwikkeld die in de praktijk per dag tot 2 uur per werknemer aan tijdswinst oplevert voor het bedrijf. Een fantastisch resultaat.

Het eindproduct bestaat uit een mobiele applicatie op basis van HTML 5, ontwikkeld voor iOS en beschikbaar in de App Store. Daarnaast is er een uitgebreid administratiesysteem ontwikkeld voor het afhandelen van de rapportages.

De oude situatie

In de oude situatie verzamelden de specialisten de noodzakelijke informatie ter plekke, en documenteerde ze deze later, aan het einde van een werkdag, in vooraf opgestelde Word of Excel documenten. Het documenteren van de gegevens was dus als het ware een dubbele taak in een lange werkdag. De documentatie werd vervolgens naar het kantoor in Nederland gestuurd, waar de documentatie bekeken werd, gearchiveerd werd en omgezet werd naar pdf-formaat. Na het omzetten werd de informatie uiteindelijk naar de eindklant verzonden.

De nieuwe situatie

Een specialist kan inloggen in de mobiele applicatie en de laatste data synchroniseren met de server. Na het synchroniseren kan de applicatie volledig offline, dus zonder actieve internetverbinding, gebruikt worden. Wanneer de specialist vervolgens in het veld is voor inspectie, opent de specialist de applicatie en voegt een nieuw rapport toe. Het rapport vraagt om een aantal basisgegevens en koppelt direct datum/tijd en de huidige gps-positie aan het rapport. Ook is het mogelijk media items (foto/video) aan het rapport te koppelen.

Aan het einde van de werkdag, wanneer de specialist weer toegang heeft tot internet, stuurt de specialist alle opgemaakte rapporten naar het kantoor in Nederland. Volledig geautomatiseerd binnen de mobiele applicatie.